Skip to main content

Regulamin

Regulamin “sklep-hologramykolekcjonerskie.com”

 1. Realizacja zamówienia w serwisie sklep-hologramykolekcjonerskie.com odbywa się po zapoznaniu się Klienta i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Składając zamówienia potwierdzasz znajomość i akceptację regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu sklep-hologramykolekcjonerskie.com.
 3. Oferta naszego serwisu zawiera produkty wyłącznie dla kolekcjonerów, posługiwanie się nimi w inny sposób jest zabronione. Sprzedaż odbywa się wyłącznie do celów kolekcjonerskich. Każdorazowo przed dokonaniem zakupu wymagamy oświadczenia, iż zakup hologramów kolekcjonerskich w naszym sklepie służyć ma wyłącznie celom filatelistycznym. W przypadku braku akceptacji regulaminu lub podejrzenia chęci użycia hologramu jako autentycznego celem osiągnięcia jakichkolwiek korzyści materialnych i niematerialnych rościmy sobie prawo do odmowy sprzedaży hologramu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne użycie hologramu, takie postępowanie wiąże się z odpowiedzialnością karną osoby który dokona takiego prawnie niedozwolonego czynu. Zgodnie z ART. 270 Kodeksu Karnego § 1. “Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Osoba posługująca się hologramem kolekcjonerskim jak autentycznym, naklejająca go na legitymację elektroniczną w celu czerpania z tego tytułu zysków popełnia przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. Hologramy kolekcjonerskie w naszej ofercie przeznaczone są wyłącznie do zbierania, akceptując regulamin i dokonując u nas zakupu potwierdzasz ten fakt. Jeśli zamierzasz wykorzystać hologram w innym celu – opuść nasz sklep, nie uczestniczymy w działaniach niezgodnych z prawem. Hologramy z naszego sklepu są wspaniałą pamiątką czasów studenckich bądź uzupełnieniem kolekcji filatelistycznej i tylko w takim celu mogą być nabyte.

Ochrona prywatności

Dane Klienta przechowywane i przetwarzane są wyłącznie przez okres realizacji zamówienia, po tym czasie są trwale usuwane. Klient ma prawo w każdym momencie na poprawianie i wgląd do swoich danych.

Zamówienie i poufność

Osoby postronne nie mają wglądu do zamówienia Klienta. Niezbędne do zrealizowania zamówienia dane udostępniane są wyłącznie firmom realizującym dostarczenie przesyłki, nie mają do niego wglądu żadne instytucje zewnętrzne poza nimi. Polityka prywatności i szczegóły dotyczące plików “cookies” znajdują się na na osobnej podstronie – Polityka cookies.

Zamówienie

 • Zamówienie można składać poprzez sklep w serwisie sklep-hologramykolekcjonerskie.com.
 • Ceny uwzględniają podatki stosowane do miejsca sprzedaży produktów i są cenami ostatecznymi. W zależności od sposobu dostawy doliczana jest do nich wyłącznie opłata za przesyłkę.
 • Oferowane w sklepie produkty są pełnowartościowe, nowe i bez wad.
 • Do realizacji zamówienia konieczne jest posiadanie konta na poczcie elektronicznej i urządzenia z dostępem do Internetu.
 • Podane przez Klienta dane muszą być prawdziwe, sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub błędne dane i wynikające z tego problemy z wysyłką.
 • Realizując zamówienie Klient wybiera produkt, formę dostawy i podaje niezbędne do wysyłki dane. Sposób dostawy i płatność muszą być wybrane spośród opcji w formularzu. Klient pokrywa koszty dostawy, jest informowany w formularzu o szczegółowych kosztach w zależności od wybranej opcji dostawy. Wybierając opcję odbioru osobistego, Klient zobowiązuje się do jej uiszczenia na miejscu. Dokonując zakupu hologramów kolekcjonerskich w naszym sklepie potwierdzasz, że zakup realizowany jest wyłącznie w celu kolekcjonerskim a produkt nie zostanie użyty niezgodnie z prawem.
 • Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie.

Zamówienie – realizacja

Wysyłka jest realizowana na podany przez Klienta adres niezwłocznie po otrzymaniu przez nas zamówienia. Klient otrzymuje informacje do śledzenia przesyłki. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru przewoźnika i serwis nie ponosi odpowiedzialności za jego wydłużenie.

Rezygnacja, odstąpienie od umowy

 • W terminie 14 dni Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W tym celu Klient musi poinformować o swojej decyzji na adres e-mail i odesłać zakupione produkty na podany w korespondencji adres. Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania i uszkodzeń. 
 • Termin odstąpienia od umowy mija po dwóch tygodniach (14 dni) od momentu, kiedy Klient wszedł w posiadanie produktu. By termin ten został zachowany Klient jest w obowiązku dostarczyć zwracany produkt wraz z formularzem odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu wejścia w jego posiadanie na podany w korespondencji e-mail adres.
 • Koszty związane w wysyłką i zwrotem zamówienia ponosi Klient. Umowa zakupu staje się nieważna. Zwrot płatności za zakup zwracana jest na wskazane przez Klienta konto w terminie 3 dni roboczych.

Reklamacje

Złożenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od zauważenia wady produktu, zgłaszane jest pisemnie bądź na wskazany adres e-mail ([email protected]). Klient ma prawo otrzymać produkt wolny od wad, w przypadku jej stwierdzenia Klientowi przysługuje prawo wymiany na nowy produkt. Odesłanie produktu w ramach reklamacji odbywa się na wskazany w korespondencji e-mail adres.

Postanowienia końcowe

Składając zamówienie potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację. Serwis internetowy sklep-hologramykolekcjonerskie.com jest wyłącznym włascicielem treści, zdjęć i wszystkich materiałów znajdujących się na stronie sklep-hologramykolekcjonerskie.com, zabrania się ich kopiowania i powielania.